Акции

ДФ “Пловдив 112“ е официално учредено през 2013г. с цел реакция при бедствия и аварии.

За изминалите 5 години, доброволците участваха в различни акции, част от които в следните населени места:

  • гр. Съединение – отводняване
  • гр. Пловдив – отводняване, премахване на последици от срутване на скална маса, премахване и разчистване на паднала дървесна маса
  • с. Борово, Кръстова гора – разчистване на блокиран от снега и паднали дървета път
  • с. Кръстевич – издирване и спасяване, съвместно с Планинска Спасителна Служба – гр. Пловдив
  • резерват Риломанастирска гора, Рила – овладяване на горски пожар и координация на спасителни екипи
  • кв. Аспарухово, гр. Варна – премахване на последици от наводнение

Бяха извършени над 40 аварийно-спасителни дейности свързани със разчистване на наводнени постройки, оказване на помощ на закъсали автомобили, отводняване, гасене на горски пожари, издирване и спасяване и други.