ДФ“Пловдив-112″

На Международния ден на доброволеца, 05 Декември, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев връчи служебните карти на доброволците от доброволното формирование  „Пловдив 112“ към общината. То е съставено от 76 жени и мъже на различна възраст, професия и образование, но всички те обединени от идеята да помагат и реагират при бедствия и аварии.

Доброволното формирование е създадено въз основа на постановление на Министерския съвет от 2012-та година с цел участие в предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях.

Дейностите, който извършва ДФ“Пловдив 112″ са свързани със:

  • Пожари
  • Земетресения
  • Наводнения
  • Катастрофи
  • Водно спасяване
  • Височинно спасяване
  • Първа помощ
  • Обучения за реакция при различни бедствия и аварии

На 09.02.2016 година формированието ни получи отличителна грамота от Главна Дирекция Пожарна Безопастност и Защита на Населението за „Конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопастност и защита на населението“ в Националния конкурс „Пожарникар на годината – 2015 г.“

Ежемесечно ДФ “Пловдив 112“ организира вътрешни обучения за повишаване на квалификацията на личния състав, провеждани от професионални инструктори.