Полезно

Информация за реакция при различни бедствия и аварии.

  • Телефон 112 – какво да кажем и как когато се обадим?
  • Пожари
  • Наводнения
  • Катастрофи
  • Земетресения
  • Безопасност