Пожар

  • Без паника – може би най-важното нещо при възникване на бедствие или авария е да запазите самообладание. Страхът винаги е лош съветник и източник на грешки, а в подобна ситуация всяка грешка е заплаха за вашето здраве и това на хората около вас.
  • Опасности – Къде се намирам? – Има ли опасност огънят да стигне до вас? Ако отговорът е положителен, по най-бързият начин трябва да намерите място в помещението или път извън него, където пламъкът няма да представлява пряка заплаха за вас.
  • Опасности – въздух? – Ако сте в затворено помещение – има вероятност гънят да изтегли кислорода от околната атмосфера и да се задушите, друга заплаха представляват и отровните вещества получаващи се при горене на изкуствени материи (напр. пластмаси), леснозапалими течности, битова химия, горива и други. В такъв случай, трябва да защитите лицето си със нещо (напр. мокра кърпа) и да потърсите най-бързият път извън помещението, като вървите леко приведени.
  • Къде мога да отида? – потърсете най-близкото възможно място, което не е застрашено от пожара и има достъп на въздух за дишане и незабавно се обадете на 112 !
  • 112 – Къде се случва? Какво се случва? Колко са пострадалите?