Стани доброволец

Документи и описание за кандидатстване.

В приложения файл може да видите нужният набор документи за кандидатстване в Доброволно Формирование „Пловдив 112“. От Януари месец ще има активна кампания за набор на доброволци, но ако имате интерес към нашата дейност, свържете се с нас и може да посетите на нашите лекции и обучения.

Необходимо за кандидатстване е да имате:

  • свидетелство за съдимост
  • медицинско свидетелство
  • удостоверение от психодиспансер
  • свидетелство за завършено образование (минимум средно)
  • 2 снимки
  • попълнени формуляри (предоставят се на място в община Пловдив)

Очакваме Ви !

df@plovdiv112.com