Доброволно формирование

Пловдив 112

"Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris."
- Adam Sendler

Кои сме ние?

„Пловдив 112“ е доброволно формирование учредено съгласно Закона за защита при бедствия от Община Пловдив с цел изпълнение на дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Личния състав на формированието е в размер на 75 доброволеца, като всички са преминали първоначално обучение и редица специализирани обучения за извършване на множество дейности по противодействие на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС

Искаш ли да помагаш на хората в беда? Готов ли си да отделиш от личното си време? Искаш ли постоянно да се развиваш към по-добро?

Винаги готови да помогнем

Доброволно формирование „Пловдив 112“ е доказало във времето своята готовност за своевременна реакция при кризи, бедствия и аварии. Нашият екип е с доказани качества при защита на населението и оказване на своевременни мерки за противодействие на пожари, бедствия и аварии. Безсъмнено екипът е един от лидерите в оказване на експертна и специализирана помощ на национално и международно ниво.

Scroll to Top