Стани един от нас!

„По-добър ли си от вчера? Помогна ли днес? Ще спасиш ли утре?“

Нуждата да твори добро е дълбоко вкоренена във всяко човешко същество. Във времена като днешните, когато човек за човека е вълк, като че ли забравихме как се прави. И все пак, когато човек иска да помогне, винаги може да намери начин как да го направи. Един от най-лесните и достъпни начини да правиш добри дела е да станеш доброволец.

Доброволно формирование „Пловдив 112“ подава ръка на тези, които искат да творят добро и търсят пътя, по който да го направят. Ако носиш доброто в сърцето си, изпитваш нуждата да помагаш и имаш желанието да отделяш време за добри дела, каним те да станеш един от нас.

На телефон 0898575345 можеш да получиш повече информация за дейността на доброволното формирование и да научиш как да станеш един от нас.

Като един от нас ще имаш възможността да участваш в дейности, свързани със защита на населението и предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Има изискване да не си служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната.

Тук, можеш да прочетеш за останалите изисквания и необходимите документи за кандидатстване:

Кандидат при нас може да бъде всяко дееспособно лице, което:

 • е навършило 16 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение;
 • е клинично здраво;
 • не страда от психично заболяване;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
 • е с умения за работа в екип;
 • е способно да поема отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до кмета на Община Пловдив.
 2. Формуляр за кандидатстване.
 3. Медицинско удостоверение от личния лекар, доказващо, че лицето е клинично здраво.
 4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
 5. CV (подробна автобиография).
 6. Копие от документ/и за завършено образование.
 7. Копие/я от документ/и за придобита специалност или правоспособност, или за завършени курсове (ако има такива).
 8. Копие/я от документ/и за правоспособност за работа със специализирана техника и/или оборудване (ако има такава).
 9. Копие от свидетелство за управление на МПС (ако има такова).
 10. Копие от лична карта.
 11. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.
Scroll to Top